Loading...

De Nieuwe Zuidplaspolder

Midden in onze gemeente ligt de Zuidplaspolder. De komende tien tot vijftien jaar zet de gemeente in op de bouw van 4.000 woningen. De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Reden is de grote vraag naar woningen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op uitbreiding van onze dorpen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we met de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen, Gouda en de provincie Zuid-Holland de concept-ontwikkelingsvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld.


Consultatieronde
Op woensdag 19 juni 2019 zette de gemeenteraad Zuidplas een nieuwe stap in het proces van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Unaniem gingen de fracties akkoord met het vrijgeven van de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder aan de samenleving en bestuurlijke partners. In de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder staan de uitgangspunten en ambities die we hebben met de Zuidplaspolder. Gemeente Zuidplas startte een participatieproces om de concept-ontwikkelingsvisie te verrijken, verdiepen en versterken. We verzamelden alle opmerkingen, ideeën, kennis, ambities, behoeften en belangen en vatten deze samen in een consultatiedocument.

Door de coronacrisis gaat de slotmanifestatie, die gepland was in het voorjaar van 2020, plaatsvinden in het najaar van 2020. Omdat nog een aantal onderzoeken meer tijd vragen en ook gesprekken met bestuurlijke partners nog zorgvuldig moeten plaatsvinden (wat nogal is belemmerd door de coronacrisis) heeft de gemeenteraad ingestemd met het behandelen van het masterplan voor de integrale gebiedsontwikkeling in het najaar van 2020.

Consultatiedocument

Bent u benieuwd wat de consultatieronde heeft opgeleverd? Download hieronder het consultatiedocument met verzamelde inbreng van de deelnemers.

Ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder

Wat staat er in de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder?
In de concept-ontwikkelingsvisie staan de uitgangspunten en ambities die we hebben met de Zuidplaspolder. Die hebben we onderverdeeld in 5 hoofdthema’s:

  • Landschap
  • Identiteit en woonmilieus
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Werkgelegenheid en voorzieningen

Bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder behouden we het groene karakter van de Zuidplaspolder. Door stevige groene buffers tussen de bestaande dorpen en de ontwikkellocatie in de Zuidplaspolder voorkomen we dat de dorpen aan elkaar groeien. De ontwikkelingsvisie zet in op een divers en onderscheiden woningbouwprogramma met nadruk op landschappelijk en dorps wonen. De ambitie is 30 procent sociale woningbouw en 70 procent marktwoningen. De concept-ontwikkelingsvisie heeft hoge duurzaamheidsambities. Er moet een gebied ontstaan dat de komende generaties graag erven, willen gebruiken en kunnen onderhouden. Daarnaast moet het gebied gemakkelijk bereikbaar zijn met zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De ontwikkeling geeft een impuls aan bestaande groen-recreatieve gebieden en voegt een nieuwe groenbeleving toe in de polder.

Concept-ontwikkelingsvisie

Wilt u weten wat er in de concept-ontwikkelingsvisie staat? Klik hieronder om het de visie te bekijken.

Thema-video’s

Thema ‘Landschap’ met Hugo Hasper (stedenbouwkundige) en Jolande Niemeijer (planoloog).

Thema ‘Wonen’ met Gerard Neijenhuis (beleidsadviseur wonen).

Thema ‘Duurzaamheid’ met Fabienne Bosschieter (programmamanager Duurzaamheid & Klimaatadaptatie).

Thema ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ met Tino Petradakis (verkeerskundige).

Downloads

Onderstaande presentatie werd gebruikt tijdens de Gemeenteraad op 19 november 2019. In deze presentatie leest u onder andere een voorlopige bestuurlijke planning.